Home

06dec 2019

Následkom zranení, prípadne otrasných zážitkov môže po dopravnej nehode, ale aj po pracovnom úraze vzniknúť u poškodeného psychická ujma. Prejavuje sa veľmi rôznorodo, či už v podobe posttraumatickej stresovej poruchy, depresie ale aj porúch pamäte alebo správania. Veľmi často sa jedná vôbec o najťažšie trvalé následky, ktoré veľmi negatívnym spôsobom zasiahnu do života poškodeného a jeho najbližších. Za všetky […]

05sep 2019

Získať odškodnenie nie je jednoduché ani v prípadoch, keď poškodený po pracovnom úraze alebo dopravnej nehode presne vie, na čo má nárok. V máji 2018 sa u nás v kancelárií zastavil pán Ondrej. Pracovný úraz mal v roku 2016 a v máji 2018 mu Sociálna poisťovňa nevyplatila ešte ani bolestné. Navštívil nás krátko potom, ako sa dozvedel, že mu Sociálna poisťovňa […]

31júl 2018

Počas horúcich letných dní sa výrazne znižuje pozornosť vodičov v prípade priechodu pre chodcov. V prípade pani Ľudmily, ktorá riadne prechádzala cez priechod pre chodcov neďaleko autobusovej zástavky, ju „z čista jasna“ zrazil pri konci priechodu nepozorný vodič. Len tak mimochodom, ďalším častým prípadom nepozornosti, s ktorým sa v našej praxi stretávame, je nepozornosť v prípadoch priechodu pre chodcov, ktorý […]

30máj 2018

Odškodnenie zranených pri dopravných nehodách a pracovných úrazoch sa stále mení. V niektorých poisťovniach sa zlepšuje a v niektorých sa bohužiaľ zhoršuje. Našou prácou je prispôsobovať sa týmto zmenám a využívať ich v prospech klientov. V auguste 2017 na hlavnej ceste v Piešťanoch nedal Ford  prednosť pánovi Lukášovi na jeho motorke Suzuki. Pohodová jazda za kamarátmi sa zrazu zmenila […]

30apr 2018

Každý zamestnávateľ je povinne zo zákona poistený v Sociálnej poisťovni pre prípad vzniku pracovného úrazu svojho zamestnanca. V praxi to znamená, že ak sa zamestnanec pri práci zraní, odškodnenie mu vypláca Sociálna poisťovňa vo forme úrazových dávok. Poistné na úrazové poistenie teda platí zamestnávateľ Sociálnej poisťovni, čím sa chráni pred rizikom veľkých finančných výdavkov spojených s […]

27mar 2018

O týchto nárokoch vie menej ako 1 z 30 poškodených. Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu. Kompenzuje pokles či úplnú stratu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu. V roku 2017 Sociálna poisťovňa priznala úrazovú rentu […]

28feb 2018

Odškodnenie je finančná náhrada za škodu. Škoda je ujma na majetku, zdraví či živote. LITIS vybavuje predovšetkým náhradu škody na zdraví. Preto riešime o čo ste prišli a čo musíte vynaložiť kvôli tomu, že vám pri pracovnom úraze vznikla škoda na zdraví. Začneme nákladmi, ktoré musíte vynaložiť v súvislosti s návštevou lekára, tu patria náklady na cestovné a […]

30jan 2018

Pre našich klientov sme celkovo získali koncom roka 2017 už viac ako milión eur. Bol to však pre nás doposiaľ najnáročnejší rok. Obrátilo sa na nás viac ako 200 zranených a poškodených. Riešili sme niekoľko veľmi zložitých prípadov, ktoré sme nakoniec úspešne zvládli. Poslali sme cez 3000 emailov a listov a pretelefonovali niekoľko stoviek hodín.  Získali sme […]

15dec 2017

Spory so zamestnávateľmi pri pracovných úrazoch môže preveriť inšpektorát práce, no ten len kontroluje dodržiavanie BOZP a určuje príčinu pracovného úrazu. V LITISe sme sa v tejto súvislosti zaoberali dvoma úplne rozdielnymi prípadmi. Najskôr sme riešili pracovný úraz pána Jozefa, ktorý sa stal v roku 2014 v Žiline. Pán Jozef v dobrej viere, že sa jeho prípad vyrieši, napísal […]

30nov 2017

Našou snahou je vždy pomôcť zraneným v ich ťažkej situácií. Preto sme sa rozhodli, tak ako každý rok v tomto predsviatočnom čase, jednému zranenému tentokrát poskytnúť naše služby zadarmo. Stačí, ak nás oslovíte emailom do konca roka 2017, a ste v žrebovaní o bezplatné poskytnutie našich služieb pri zastupovaní v rámci vymáhania odškodnenia za zranenia, ktoré vznikli pri […]