Boli ste zranený pri dopravnej nehode, alebo pri pracovnom úraze?

Výhody pomoci

 • Zranený po oslovení našej spoločnosti nič neplatí až do momentu, keď pre neho odškodnenie reálne získame.
 • Bezplatne vám poskytneme informácie o právach účastníkov dopravnej nehody a o celom procese odškodnenia.
 • Rovnako bezplatne posúdime váš prípad a určíme vhodný postup riešenia.
 • Zabezpečíme a zaplatíme posúdenie vašich zranení, nie jedným, ale viacerými znalcami z oblasti chirurgie, prípadne ortopédie, čo zabezpečuje istotu najvyššieho možného odškodnenia.
 • Poskytneme poradenstvo právneho špecialistu v oblasti poistného práva a služby advokáta, a aj ich zaplatíme.
 • Poradíme vám, aké máte možnosti pri vašej liečbe.
 • Všetky náklady na liečbu pre Vás získame späť do vašich rúk. 
 • Náhradu za zakúpené lieky a kompenzáciu za PN-ku riešime zadarmo.
 • V prípadoch osobitého zreteľa znižujeme svoju odmenu.

Princípy pomoci

Vieme pomôcť, aj keď sa dopravná nehoda stala pred 2 rokmi, v niektorých prípadoch aj viac rokov do minulosti, bez ohľadu na to v ktorom štáte Európy sa nehoda stala.

 • Pri dopravnej nehode môže byť zranený tak vodič, ako aj spolujazdec, chodec, cyklista, alebo motorkár.
 • Zranený nemusí byť nikde poistený, aby sme mu vedeli pomôcť.
 • Naša pomoc spočíva v získavaní odškodnenia za utrpené zranenia v maximálnej výške, v akej to zákon dovoľuje z povinného zmluvného poistenia.
 • Odškodnenie spočíva vo viacerých nárokoch, a to najmä v :

náhrade za zakúpené lieky a iné náklady za liečbu,

kompenzácii za PNku,

bolestnom,

plnení za prípadné trvalé následky,

náhrade za rozbité auto.

 • Odškodnenie vypláca poisťovňa, ktorá poistila auto vinníka dopravnej nehody, nie sám vinník.
 • Jediný účastník, ktorý nemá na odškodnenie nárok, je vinník dopravnej nehody.
 • Pomáhame aj v prípade, ak páchateľ z miesta nehody ušiel, alebo je páchateľ neznámy.
 • Zabezpečujeme kompletné zastupovanie zraneného, pri riešení jeho odškodnenia.
 • Zranený nemusí chodiť do poisťovne, alebo do sociálnej poisťovne a riešiť veľké množstvo byrokracie.
 • Naša pomoc kombináciou spomenutých služieb znamená istotu dosiahnutia maximálne možného, zákonného a spravodlivého odškodnenia.
 • Ku každému prípadu pristupujeme individuálne a veľmi citlivo . 
 • Zranenie pri dopravnej nehode nemá vplyv len na samotného zraneného, ale aj blízkych ľudí v jeho okolí. Odškodnenie preto pomôže zranenému zvládnuť aktuálnu situáciu a vrátiť sa opäť k svojim životným plánom.
 • Tým, že nás budete kontaktovať, nič nestratíte, naopak postarajú sa o vás ľudia s bohatými skúsenosťami.
 • Po odsúhlasení našej spolupráce oboma zúčastnenými stranami a po prevzatí vášho prípadu našou spoločnosťou, neplatíte žiadne poplatky ani zálohy, odmenu vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy dostaneme až vtedy, keď pre vás odškodnenie reálne získame.
 • Našou snahou je pomôcť zranenému vyrovnať sa so zdravotnými následkami dopravnej nehody prostredníctvom finančného odškodného.