Poisťovací ombudsman

Po vyplnení nášho Formulára vám bude poslaný na vašu e-mailovú adresu vypísaný Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporou prostredníctvom poisťovacieho ombudsmana – SLASPO so sídlom Drieňová 34, 820 09 Bratislava, IČO 17054303 ako subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý stačí podpísať a poslať.

Poisťovací ombudsman je inštitút zriadený za účelom dosiahnutia zmierlivého riešenia sporov medzi spotrebiteľom a členskou poisťovňou. Za pomoc pri riešení sporu nič neplatíte.


NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

↑formulár↑