Našou prácou je získať pre klienta najvyššie možné odškodnenie. Preto každý prípad dopodrobna analyzujeme.

Poškodený je vždy od začiatku informovaný v akej situácií sa nachádza a ako môže postupovať. Ponúkame skutočnú istotu, že vybavíme všetky peniaze, na ktoré má človek zranený  pri dopravnej nehode alebo pracovnom úraze právo.

Viac ako 12 ročné skúsenosti a znalosť postupov poisťovní využívame v prospech našich klientov. Klientovi poskytujeme poradenstvo právneho špecialistu a služby advokáta, a aj to zaplatíme. Vysokú odbornosť a efektivitu zaručuje tím právnikov, ako aj spolupráca so znalcami z odboru chirurgia, traumatológia a neurológia. Vždy sú zranenia posudzované viacerými lekármi, čo zaručuje istotu najvyššieho odškodnenia.

Takto klienti získavajú istotu, že ani euro z ich peňazí v poisťovni nezostane.

Súvisiace príbehy:

Odškodnenie za smrť pri dopravnej nehode

200 tisíc za pracovný úraz