Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajovPomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete u našej spoločnosti uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.  

DOKUMENTY:

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (listinná forma
 Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (elektronická forma)
 Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 Žiadosť na opravu spracúvania osobných údajov
 Žiadosť o prístup k spracúvaným osobných údajom
 Žiadosť o výmaz spracúvaných osobných údajov