Oznámenie škodovej udalosti poisteného

Po vyplnení nášho Formulára vám bude poslané na vašu e-mailovú adresu Oznámenie škodovej udalosti poisteného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré stačí podpísať a poslať do poisťovne v zákonnej lehote. (Škodová udalosť  na území Slovenskej republiky 15 dní, v zahraničí 30 dní.)

Nahláste škodovú udalosť z povinného zmluvného poistenia jednoducho, rýchlo a zákonne.


Oznámenie škodovej udalosti poisteného

↑formulár↑