pracovný úraz

24aug 2020

Pani Zdena navštívila našu kanceláriu, s prosbou o pomoc s pracovným úrazom. V roku 2018 sa jej stal pracovný úraz pri ktorom si poškodila chrbticu. Prišla k nám s rozhodnutím Sociálnej poisťovne, ktorá jej zamietla nárok na náhradu za bolesť. Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne ako dôvod zamietnutia uviedli, že pani Zdena sa už v minulosti liečila na bolesti chrbtice. Prípadu sme sa […]

27feb 2020

Invalidita je verejne známy pojem. Úrazová renta ako jej synonymum po pracovných úrazoch už menej. Základy rozdiel je pri tom veľmi zaujímavý. Úrazová renta je štandardne oveľa vyššia. Táto úrazová dávka môže byť poškodenému vypláca pravidelne až do dovŕšenia dôchodkového veku. Patrí poškodenému, ktorému v dôsledku choroby z povolania alebo pracovného úrazu vznikne pokles pracovnej schopnosti vyšší […]

14jan 2020

Pre našich klientov sme celkovo získali už viac ako jeden a pol milióna eur. V tomto roku nás kontaktovalo vyše 300 poškodených, ktorí chceli pomoc s odškodnením. Celkovo sme riešili pomoc už v 1600 prípadoch po pracovnom úraze alebo dopravnej nehode. Rok 2019 nám priniesol veľa nových a zaujímavých prípadov. Špecializáciou na odškodnenie sme dosiahli nadštandardnú úroveň poskytovaných služieb, ktorou […]

06dec 2019

Následkom zranení, prípadne otrasných zážitkov môže po dopravnej nehode, ale aj po pracovnom úraze vzniknúť u poškodeného psychická ujma. Prejavuje sa veľmi rôznorodo, či už v podobe posttraumatickej stresovej poruchy, depresie ale aj porúch pamäte alebo správania. Veľmi často sa jedná vôbec o najťažšie trvalé následky, ktoré veľmi negatívnym spôsobom zasiahnu do života poškodeného a jeho najbližších. Za všetky […]

05sep 2019

Získať odškodnenie nie je jednoduché ani v prípadoch, keď poškodený po pracovnom úraze alebo dopravnej nehode presne vie, na čo má nárok. V máji 2018 sa u nás v kancelárií zastavil pán Ondrej. Pracovný úraz mal v roku 2016 a v máji 2018 mu Sociálna poisťovňa nevyplatila ešte ani bolestné. Navštívil nás krátko potom, ako sa dozvedel, že mu Sociálna poisťovňa […]

30apr 2018

Každý zamestnávateľ je povinne zo zákona poistený v Sociálnej poisťovni pre prípad vzniku pracovného úrazu svojho zamestnanca. V praxi to znamená, že ak sa zamestnanec pri práci zraní, odškodnenie mu vypláca Sociálna poisťovňa vo forme úrazových dávok. Poistné na úrazové poistenie teda platí zamestnávateľ Sociálnej poisťovni, čím sa chráni pred rizikom veľkých finančných výdavkov spojených s […]

28feb 2018

Odškodnenie je finančná náhrada za škodu. Škoda je ujma na majetku, zdraví či živote. LITIS vybavuje predovšetkým náhradu škody na zdraví. Preto riešime o čo ste prišli a čo musíte vynaložiť kvôli tomu, že vám pri pracovnom úraze vznikla škoda na zdraví. Začneme nákladmi, ktoré musíte vynaložiť v súvislosti s návštevou lekára, tu patria náklady na cestovné a […]

15dec 2017

Spory so zamestnávateľmi pri pracovných úrazoch môže preveriť inšpektorát práce, no ten len kontroluje dodržiavanie BOZP a určuje príčinu pracovného úrazu. V LITISe sme sa v tejto súvislosti zaoberali dvoma úplne rozdielnymi prípadmi. Najskôr sme riešili pracovný úraz pána Jozefa, ktorý sa stal v roku 2014 v Žiline. Pán Jozef v dobrej viere, že sa jeho prípad vyrieši, napísal […]

25aug 2017

Jozefa v práci privalila paleta a zlomila mu obe nohy. Liečba trvala viac ako pol roka a stále ho čaká operácia kolena. Zostal bez peňazí a preto hľadal pomoc u nás. My sme mu najskôr pomohli zorientovať sa a vysvetlime sme mu na čo má nárok. Mal nárok na náhradu za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia, úrazový príplatok […]

27apr 2017

Niet pochýb, že pracovný úraz môže v okamžiku zmeniť život. Zorientovať sa v novej životnej situácii je vždy veľmi zložité. Cieľom našej spoločnosti je pomôcť poškodenému po pracovnom úraze zorientovať sa nielen v možnostiach odškodnenia, ale aj v oblasti rekonvalescencie a opätovného zaradenia sa do bežného života. Pomáhame v prekonávaní ťažkých životných situácií. LITIS sa zaoberá […]