Pani Zdena navštívila našu kanceláriu, s prosbou o pomoc s pracovným úrazom. V roku 2018 sa jej stal pracovný úraz pri ktorom si poškodila chrbticu. Prišla k nám s rozhodnutím Sociálnej poisťovne, ktorá jej zamietla nárok na náhradu za bolesť.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne ako dôvod zamietnutia uviedli, že pani Zdena sa už v minulosti liečila na bolesti chrbtice.

Prípadu sme sa ujali a napísali odvolanie k nároku na náhradu za bolesť, v ktorom sme podrobne opísali stav pani Zdeny a uviedli nespochybniteľné argumenty.

Na základe nášho odvolania sa pani Zdena za našej účasti opätovne podrobila posudkovej kontrole v Liptovskom Mikuláši a Sociálna poisťovňa zmenila svoje stanovisko a priznala našej klientke takmer 800 EUR.

Rok po pracovnom úraze sme podali žiadosť na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia a liečebné náklady, ktoré Sociálna poisťovňa už bez akéhokoľvek naťahovania priznala odškodnenie za trvalé následky vo výške viac ako 4 600 EUR.

Pre pani Zdenu LITIS vymohol všetky zákonné nároky, ktoré jej vznikli následkom pracovného úrazu.

 

Súvisiace príbehy:

Poistenie hypotéky počas koronakrízy

Viem na čo mám nárok