V momentálnej neľahkej situácii sa môže stať, že ostanete bez zamestnania alebo na PN-ke a nebudete schopní splácať „veľké bremeno“ – hypotéku.

Pokiaľ patríte medzi takto ohrozených ľudí, skontrolujte si pri svojej úverovej zmluve, či ste poistený pre prípad straty zamestnania či PN-ky.

V tomto prípade by za Vás poisťovňa mohla uhradiť niekoľko splátok, zvyčajne až za 12 mesiacov.

Pozrite si:

          v akej poisťovni má Vaša banka poistený úver,

          dĺžku uzavretého poistenia (či poistenie stále trvá),

          ako dlho sa čaká na poistné plnenie (15, 30 či 60 dní) z dôvodu, aby ste sa nedostali s úverom do omeškania,

          plnenie sa môže začať až od 29.dňa, a nie od prvého dňa,

          maximálny čas výplat namiesto práceneschopného poistenca (obvykle je to jeden rok).

Ak sa Vám stalo, že ste odložili splátky a riadne ste platili poistné, taktiež môžete požiadať poisťovňu o pomoc.

Dôležité je myslieť na to, akým spôsobom ukončíte pracovný pomer.

Upozorňujeme, že ak ste sa stali nezamestnaným dobrovoľne, nemáte nárok na žiadne plnenie z poisťovne. Ak teda podpíšete so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru, poistné plnenie nedostanete. 

 

 

Súvisiace príbehy:

Poisťovňa nevyplatila všetko, čo mala

Koronavírus a poistenie