Poistenie pracovnej neschopnosti pre koronavírus je veľmi dôležité, pracovná neschopnosť v tomto prípade môže trvať aj viac ako mesiac. V takom prípade sa jedná o sumu, ktorá po celú dobu choroby pokryje všetky životné náklady. Najčastejšie býva toto poistenie dojednané tak, že poisťovňa začne niečo vyplácať, až keď je pracovná neschopnosť dlhšia ako 29 dní. Konkrétna doba je však závislá od konkrétnej poistnej zmluvy.

V prípade poistenia pracovnej neschopnosti poisťovne bežne výluku na epidémie až na jednu výnimku neuplatňujú. Z pohľadu poistných podmienok však môže mať na prípadné plnenie vplyv aj výluka na “zanedbanie lekárskych odporúčaní” či výluka na “porušenie prevenčných povinnosti”. Aj z tohto pohľadu je nosenie rúška a dodržiavanie všetkých opatrení určite viac ako na mieste.

Prevažná väčšina poisťovní nariadenú karanténu bez potvrdenej diagnózy nepovažuje za práceneschopnosť podľa poistných podmienok, teda by v prípade karantény neplnila.

 

Súvisiace príbehy:

Úrazová renta

Odškodnenie s istotou