Invalidita je verejne známy pojem. Úrazová renta ako jej synonymum po pracovných úrazoch už menej. Základy rozdiel je pri tom veľmi zaujímavý. Úrazová renta je štandardne oveľa vyššia.

Táto úrazová dávka môže byť poškodenému vypláca pravidelne až do dovŕšenia dôchodkového veku. Patrí poškodenému, ktorému v dôsledku choroby z povolania alebo pracovného úrazu vznikne pokles pracovnej schopnosti vyšší ako 40 %. Zníženie pracovnej schopnosti sa skúma podľa zárobkovej činnosti, pri ktorej vznikol pracovný úraz.

Ak by bol pokles pracovnej schopnosti ohodnotení d 10 % a maximálne 40 %, môžete požiadať o jednorazové vyrovnanie.

Predmetné nároky posudzujú posudkoví lekári a ich dokazovanie je náročné a zdĺhavé. Preto nepremárnite svoje nároky na odškodnenie a neváhajte nás kontaktovať.

 

Súvisiace príbehy:

Odškodnenie v roku 2019

Vybavíme odškodnenie