Pre našich klientov sme celkovo získali už viac ako jeden a pol milióna eur.

V tomto roku nás kontaktovalo vyše 300 poškodených, ktorí chceli pomoc s odškodnením. Celkovo sme riešili pomoc už v 1600 prípadoch po pracovnom úraze alebo dopravnej nehode.

Rok 2019 nám priniesol veľa nových a zaujímavých prípadov. Špecializáciou na odškodnenie sme dosiahli nadštandardnú úroveň poskytovaných služieb, ktorou sme ďaleko presiahli možnosti, akými aktuálne disponujú poisťovne, čím sme pre našich klientov získali obrovskú výhodu v ich spravodlivom boji.

Všetky služby, ktoré ponúkame sú v prospech klienta. U nás nájdete empatický prístup, istotu najvyššieho odškodnenia a hlavne žiadne poplatky vopred.

Želáme si, aby sme v roku 2020 všetci zažili čo najviac príjemných udalostí, ktoré vyčarujú úsmev na tvári.

 

Súvisiace príbehy:

Liečba u psychiatra po úraze

Odškodnenie s istotou