Následkom zranení, prípadne otrasných zážitkov môže po dopravnej nehode, ale aj po pracovnom úraze vzniknúť u poškodeného psychická ujma. Prejavuje sa veľmi rôznorodo, či už v podobe posttraumatickej stresovej poruchy, depresie ale aj porúch pamäte alebo správania.

Veľmi často sa jedná vôbec o najťažšie trvalé následky, ktoré veľmi negatívnym spôsobom zasiahnu do života poškodeného a jeho najbližších.

Za všetky prípady spomeniem prípad pána Miroslava. Po poranení hlavy a mozgu pri dopravnej nehode sa u neho prejavili príznaky poškodenia pamäťových funkcií a neskôr aj poruchy správania. Odporúčali sme vyšetrenia u psychiatra, ktoré vážne zdravotné ťažkosti potvrdili. Liečba sčasti zmiernila príznaky trvalých následkov, ale prognóza do budúcnosti nebola priaznivá.

Keďže sme prípad pána Miroslava riešili od začiatku mohli sme rýchlo zareagovať a riešiť aj odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pripravili sme viacero znaleckých posudkov, aby sme dokázali, že psychiatrické diagnózy majú súvis s dopravnou nehodou.

Nárok pána Miroslava sme uplatnili v poisťovni, avšak bezúspešne.  Prípad sme začali riešiť súdnou cestou a súdny spor sme nakoniec vyhrali. Poisťovňa vyplatila nášmu klientovi odškodnenie vo výške takmer 30 000 eur.

 

Súvisiace príbehy:

Viem na čo mám nárok

Odškodnenie s istotou