Získať odškodnenie nie je jednoduché ani v prípadoch, keď poškodený po pracovnom úraze alebo dopravnej nehode presne vie, na čo má nárok.

V máji 2018 sa u nás v kancelárií zastavil pán Ondrej. Pracovný úraz mal v roku 2016 a v máji 2018 mu Sociálna poisťovňa nevyplatila ešte ani bolestné. Navštívil nás krátko potom, ako sa dozvedel, že mu Sociálna poisťovňa nepriznala ani úrazovú rentu.

Po pracovnom úraze sa pán Ondrej liečil na jeho následky viac ako rok a následne musel ukončiť zo zdravotných dôvodov aj svoj pracovný pomer.

Keď sme prípad prevzali, naozaj to nevyzeralo dobre. Dlho sme zápasili s jeho lekármi, ktorí odmietali vypracovať posudky a dokonca nám situáciu ešte sťažovali. Až po konzultácií s našim súdnym znalcom a z jeho pomocou sme dokázali pripraviť kvalitné odvolanie k nároku na úrazovú rentu. Sociálna poisťovňa dokonca krátko po našom doplnení vyplatila aj bolestné.

Nakoniec pánovi Ondrejovi Sociálna poisťovňa priznala bolestné, úrazovú rentu a aj náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Celkovo na začiatku tohto roka dostal náš klient viac ako 23 000 EUR.

Súvisiace príbehy:

Nepozornosť na priechode pre chodcov

Odškodnenie pracovného úrazu