Odškodnenie je finančná náhrada za škodu. Škoda je ujma na majetku, zdraví či živote.

LITIS vybavuje predovšetkým náhradu škody na zdraví. Preto riešime o čo ste prišli a čo musíte vynaložiť kvôli tomu, že vám pri pracovnom úraze vznikla škoda na zdraví.

Začneme nákladmi, ktoré musíte vynaložiť v súvislosti s návštevou lekára, tu patria náklady na cestovné a platby v lekárňach. Ďalšou časťou je náhrada za prežitú bolesť a za trvalé následky, ktoré zákon pomenúva ako sťaženie spoločenského uplatnenia. Veľmi dôležitá je tiež náhrada za stratu na zárobku vo forme úrazového príplatku a úrazovej renty, ktoré vznikli počas PNky a po skončení PNky. Málo známou je Dohoda o vyrovnaní, ktorou možno vo výnimočných prípadoch navýšiť priznanú náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia až  o 50 %.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac prípadne aj o ďalších možnostiach odškodnenia stačí zavolať alebo napísať a bezplatne sa informovať o vašom odškodnení.

 

Súvisiace príbehy:

Odškodnenie v roku 2017

Dohoda o vyrovnaní