Michal sa na nás obrátili, pretože už na prvý pohľad mu bolo jasné, že mu poisťovňa nevyplatila všetko, čo mala. Aj na získanie čiastočného plnenia za trvalé následky musel pritom vyvinúť skutočne nadmerné úsilie. Poisťovňa Michalovi po neustálych dopytoch a urgenciách síce vyplatila po čiastkach viac ako 16 000 EUR, avšak stále to nebola suma, na ktorú mal podľa poistnej zmluvy nárok. Sám pritom už nerozumel prečo mu vyplácajú sumy aké mu vyplácajú.

LITIS získal po prevzatí prípadu pre Michala ďalšie poistné plnenie vo výške 10 000 €. Následne sme však pre Michala žiadali aj úroky z omeškania, keďže postup poisťovne bol neférový a nezákonný. Poisťovňa zaplatila na úrokoch len 300 EUR, čo bola suma neadekvátna niekoľkoročným prieťahom v likvidácii poistnej udalosti. Michalov prípad tak skončil na súde, ktorý prikázal poisťovni doplatiť úroky z omeškania viac ako 2 500 EUR. 

Za všetko hovorí jedna veta z rozhodnutia krajského súdu, kde sudca v rozsudku uvádza. Ak by mala poisťovňa úmysel vyhnúť sa vyplateniu poistného plnenia vo výške 100 %, postupovala by presne tak, ako postupovala pri likvidácii tejto konkrétnej poistnej udalosti.

Naša pomoc preňho znamenala okrem iného predovšetkým istotu, že dostal od poisťovne všetko na čo mal nárok. 

 

Súvisiace príbehy:

Koronavírus a poistenie

Viem na čo mám nárok