V septembri 2018 sme prevzali prípad pána Milana, ktorý mal vážny pracovný úraz, keď ho privalila cca 2 tony vážiaca rúra.

Pán Milan mal problém so zamestnávateľom, ktorý uznal len 20% zodpovednosť za úraz. To by znamenalo len 20% z celej sumy odškodnenia.  Po niekoľkých rokovaniach so zamestnávateľom a jeho negatívnych postojoch, zamestnávateľ potvrdil svoju zodpovednosť za úraz na 80%.

Potom sme podali v Sociálnej poisťovni odvolanie k strate na zárobku a uplatnenie nároku na úrazovú rentu a taktiež liečebné náklady.

Ďalšie kroky LITISu smerovali k vypracovaniu kvalitných lekárskych posudkov, aby sme pre pána Milana získali, čo najvyššie odškodnenie.

Začiatkom roka 2019 sme uplatnili nárok na náhradu za bolesť a po dlhých naťahovačkách so Sociálnou poisťovňou sa nám podarilo získať spravodlivé a adekvátne finančné odškodnenie.

Keďže pán Milan nebol schopný pracovať na pôvodnom pracovisku vstúpili sme aj do tohto procesu. Nakoniec  sme dohodli ukončenie pracovného pomeru a získali sme pre pána Milana 10 mesačné odstupné.

Celkovo sa nám zatiaľ podarilo získať takmer 25 000 €.

Momentálne aj naďalej pracujeme na ďalších nárokoch ako sú trvalé následky, navýšenie úrazovej renty a aj na Dohode o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle jeho mimoriadneho navýšenia.

 

Súvisiace príbehy:

Zamietnuté bolestné

Odškodnenie s istotou