pracovný úraz

28feb 2018

Odškodnenie je finančná náhrada za škodu. Škoda je ujma na majetku, zdraví či živote. LITIS vybavuje predovšetkým náhradu škody na zdraví. Preto riešime o čo ste prišli a čo musíte vynaložiť kvôli tomu, že vám pri pracovnom úraze vznikla škoda na zdraví. Začneme nákladmi, ktoré musíte vynaložiť v súvislosti s návštevou lekára, tu patria náklady na cestovné a […]

15dec 2017

Spory so zamestnávateľmi pri pracovných úrazoch môže preveriť inšpektorát práce, no ten len kontroluje dodržiavanie BOZP a určuje príčinu pracovného úrazu. V LITISe sme sa v tejto súvislosti zaoberali dvoma úplne rozdielnymi prípadmi. Najskôr sme riešili pracovný úraz pána Jozefa, ktorý sa stal v roku 2014 v Žiline. Pán Jozef v dobrej viere, že sa jeho prípad vyrieši, napísal […]

25aug 2017

Jozefa v práci privalila paleta a zlomila mu obe nohy. Liečba trvala viac ako pol roka a stále ho čaká operácia kolena. Zostal bez peňazí a preto hľadal pomoc u nás. My sme mu najskôr pomohli zorientovať sa a vysvetlime sme mu na čo má nárok. Mal nárok na náhradu za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia, úrazový príplatok […]

27apr 2017

Niet pochýb, že pracovný úraz môže v okamžiku zmeniť život. Zorientovať sa v novej životnej situácii je vždy veľmi zložité. Cieľom našej spoločnosti je pomôcť poškodenému po pracovnom úraze zorientovať sa nielen v možnostiach odškodnenia, ale aj v oblasti rekonvalescencie a opätovného zaradenia sa do bežného života. Pomáhame v prekonávaní ťažkých životných situácií. LITIS sa zaoberá […]

  • 1
  • 2