Spory so zamestnávateľmi pri pracovných úrazoch môže preveriť inšpektorát práce, no ten len kontroluje dodržiavanie BOZP a určuje príčinu pracovného úrazu.

V LITISe sme sa v tejto súvislosti zaoberali dvoma úplne rozdielnymi prípadmi. Najskôr sme riešili pracovný úraz pána Jozefa, ktorý sa stal v roku 2014 v Žiline. Pán Jozef v dobrej viere, že sa jeho prípad vyrieši, napísal podnet na preverenie pracovného úrazu na inšpektorát práce, ktorý následne určil, že zamestnanec nedodržal bezpečnosť pri ochrane zdravia pri práci. To by znamenalo, že nebude mať nárok na žiadne odškodnenie. Napriek tomu jeho zamestnávateľ nakoniec vďaka nám uznal svoju zodpovednosť za pracovný úraz a pre pána Jozefa sme od Sociálnej poisťovne získali vysoké odškodnenie.

Prípad pána Milana z Trenčína bol presne opačný. Pracovný úraz sa mu stal v roku 2016 a jeho zamestnávateľ tvrdil, že to nie je pracovný úraz a zavinil si ho sám. Prevzali sme jeho zastupovanie na inšpektoráte práce, ktorý potom rozhodol, že pracovný úraz zavinil zamestnávateľ, pretože nedodržal podmienky BOZP. Inšpektorát práce navrhol, aby bol pracovný úraz zaevidovaný. Zamestnávateľ nesúhlasil. O tom, či išlo o pracovný úraz alebo nie, však môže rozhodnúť zo svojej moci len súd. Inšpektorát práce môže na súde len odporúčať určenie zodpovednosti za vznik pracovného úrazu. Preto sme na zamestnávateľa podali žalobu a celú vec riešime na súde.

Súvisiace príbehy:

Vybavíme odškodnenie

Pracovný úraz