Niet pochýb, že pracovný úraz môže v okamžiku zmeniť život. Zorientovať sa v novej životnej situácii je vždy veľmi zložité. Cieľom našej spoločnosti je pomôcť poškodenému po pracovnom úraze zorientovať sa nielen v možnostiach odškodnenia, ale aj v oblasti rekonvalescencie a opätovného zaradenia sa do bežného života. Pomáhame v prekonávaní ťažkých životných situácií.

LITIS sa zaoberá získavaním náhrady škody na zdraví po pracovných úrazoch zo Sociálnej poisťovne v maximálne možnej výške. Pri pracovnom úraze riešime liečebné náklady, ktoré musíte vynaložiť v súvislosti s návštevou lekára, tu patria náklady na lieky, na cestovné a platby lekárom. Ďalej riešime náhrady za prežitú bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré so sebou prinášajú trvalé následky zranení. Dôležitá je tiež náhrada za stratu na zárobku, ušlú mzdu, ktorá vznikla počas PNky alebo po skončení PNky. V individuálnych prípadoch riešime aj ďalšie nároky poškodených.

Teraz už len stačí zavolať a bezplatne sa poradiť o Vašom pracovnom úraze.

Súvisiace príbehy:

Nehoda na prechode pre chodcov

Je to pracovný úraz?