Každý zamestnávateľ je povinne zo zákona poistený v Sociálnej poisťovni pre prípad vzniku pracovného úrazu svojho zamestnanca. V praxi to znamená, že ak sa zamestnanec pri práci zraní, odškodnenie mu vypláca Sociálna poisťovňa vo forme úrazových dávok.

Poistné na úrazové poistenie teda platí zamestnávateľ Sociálnej poisťovni, čím sa chráni pred rizikom veľkých finančných výdavkov spojených s odškodnením svojho zamestnanca v dôsledku pracovného úrazu. Na druhej strane, tento systém ochraňuje aj zamestnanca, ktorý má istotu, že jeho nároky budú uspokojené štátnou inštitúciou, a nemusí sa obávať, či jeho zamestnávateľ bude mať peniaze na zaplatenie odškodnenia.

Za škodu vzniknutú pri pracovnom úraze zodpovedá zamestnávateľ objektívne, čiže aj vtedy, keď dodržal všetky povinnosti v zmysle Zákonníka práce a BOZP. Svojej zodpovednosti sa môže zbaviť len za prísne stanovených podmienok.

Živnostníci (SZČO) podľa zákona nie sú úrazovo poistení v Sociálnej poisťovni, v dôsledku čoho nemajú ani povinnosť platiť poistné na úrazové poistenie. Potom ale ani nemajú nárok na úrazové dávky v prípade, ak sa im stane úraz pri výkone ich činností (podnikania). Ak teda vykonávate svoju prácu nie ako zamestnanec, ale ako živnostník, nemáte nárok na odškodnenie zo Sociálnej poisťovne za „pracovný“ úraz.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, prípadne ak máte konkrétny problém, stačí nám zavolať alebo napísať, a my vám bezplatne poskytneme informácie o možnostiach vášho odškodnenia.

 

Súvisiace príbehy:

Úrazová renta a mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Inšpektorát práce