Pre našich klientov sme celkovo získali koncom roka 2017 už viac ako milión eur.

Bol to však pre nás doposiaľ najnáročnejší rok. Obrátilo sa na nás viac ako 200 zranených a poškodených. Riešili sme niekoľko veľmi zložitých prípadov, ktoré sme nakoniec úspešne zvládli.

Poslali sme cez 3000 emailov a listov a pretelefonovali niekoľko stoviek hodín.  Získali sme mnoho nových skúseností.

Naša činnosť smerovala k riešeniu najrôznejších situácii po dopravných nehodách a pracovných úrazoch alebo iných poistných udalostiach.

Stále  naše služby zlepšujeme tak, aby sme zranenému človeku pomohli vrátiť sa čo najskôr k životu, aký viedol pred úrazom.

Do ďalšej práce si teda všetci spolu želáme množstvo pozitívnych správ a tiež aj čo najmenej zranených ľudí na našich cestách a v zamestnaniach.

Súvisiace príbehy:

Inšpektorát práce

Bolestné