Home

25nov 2016

Otázka, či v konkrétnom prípade vznikne nárok na náhradu straty na zárobku,  je veľmi častá a jej zodpovedanie nie je vždy ľahké. Problémy spôsobuje táto otázka aj poisťovniam. Výška náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti sa určí rovnako ako úrazový príplatok posudzovaný podľa predpisov o sociálnom poistení. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy  je  výška úrazového […]

31okt 2016

Odškodnenie riešime samozrejme aj pre cyklistov, ktorí sa zrania pri dopravnej nehode. Tak ako v prípade pani Ivety, ktorú zrazilo auto, keď šla po okraji cesty. Namiesto v práci skončila na operačnej sále v nemocnici. Pol roka po úraze bola práceneschopná a keďže nemala úrazovú poistku, s poisťovňami nič neriešila. Až keď uvidela náš plagát, napadlo jej spýtať sa, či […]

21sep 2016

LITIS financuje riešenie každého prípadu od začiatku až do jeho konca. Naši klienti nám nič neplatia až do úspešného vyriešenia ich prípadu. Rozbité auto na ceste do Žiliny znamenalo pre pani Miroslavu starosti navyše. Ešte horšie to bolo po prečítaní oznámenia z jej poisťovne. K nehode pani Miroslava políciu nevolala, pretože škoda bola len na prednom nárazníku. […]

30aug 2016

Vážne trvalé následky po dopravných nehodách sú v prípadoch hodných osobitného zreteľa dôvodom pre uzatvorenie dohody o vyrovnaní. Dohodou o vyrovnaní možno vo výnimočných prípadoch navýšiť priznanú náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia až  o 50 %. Prípadom hodným osobitného zreteľa je najmä priznanie invalidného dôchodku z dôvodu poškodenia zdravia pri dopravnej nehode, ale aj pri pracovnom úraze. Nejde však o jediný […]

26júl 2016

Dodávka pri výjazde na cestu zrazila pána Ondreja tak nešťastne, že so zlomenou chrbticou ležal na posteli viac ako tri mesiace. Našťastie dobrí priatelia sa o neho postarali a zhodou okolností odporučili  nejakú „odškodňovaciu firmu“, radšej inú ako tú čo pomáhala pred rokmi im. Tak sme za ním vycestovali k nemu domov, vysvetlili postupy polície, poisťovne, lekárov a aj […]

21jún 2016

Naša pomoc sa prejavuje naozaj veľmi výrazným spôsobom predovšetkým v zložitých situáciách pri úrazoch po dopravných nehodách. V prípadoch, kedy rodina prichádza o zdroj príjmu, v prípadoch, kedy zranený ostáva po úraze sám, či v prípadoch, kedy niekoľko mesačná liečba a trvalé následky zmenia jeho život navždy. Nabúrali do mňa v pondelok na ceste pod Strečnom. Tak znel začiatok emailu od Ivana […]

31máj 2016

Desiatky takýchto otázok na nás zranení smerujú každý mesiac. Odpoveď na danú otázku nájdeme v Zákonníku práce. Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Definícia v sebe obsahuje viac podmienok. Prvou je podmienka […]

27apr 2016

Mať poradcu na emaile či na telefóne, nemusí byť na škodu. Radi vás zorientujeme v možnostiach, ktoré máte ako osoba zranená pri dopravnej nehode. Zavolala nám aj Barbora, aby sa poradila, čo má ďalej robiť. V septembri minulého roka na ceste do telocvične v Trenčíne do jej auta narazil vodič, ktorý pri predbiehaní dostal šmyk. Auto na totálku […]

31mar 2016

Poisťovňa Vás po dopravnej nehode sama kontaktuje, aby zistila rozsah Vám vzniknutej škody na majetku a na zdraví. Do hĺbky zistí skutočný stav veci. Potom vzniknutú škodu vyčísli podľa kompletných podkladov, ktoré získa od Vás alebo aj iných zdrojov. Nakoniec pošle peniaze na Váš účet a informuje Vás o všetkých skutočnostiach, z ktorých vychádzala pri určení tejto sumy. Zdá […]

29feb 2016

Dovolenku, pracovnú cestu či život v zahraničí, dokáže dopravná nehoda poriadne skomplikovať. Určite aj viac ako keď sa stane na Slovensku. V Mníchove, v júni 2015 cestou z obchodu narazila do auta pána Pavla zozadu kuriérska dodávka. Sanitka ho odviezla do nemocnice, prvý krát za tri roky, čo v Nemecku pracuje. Pavol sa po prepustení z nemocnice na doliečenie vrátil na Slovensko. […]