Naša pomoc sa prejavuje naozaj veľmi výrazným spôsobom predovšetkým v zložitých situáciách pri úrazoch po dopravných nehodách. V prípadoch, kedy rodina prichádza o zdroj príjmu, v prípadoch, kedy zranený ostáva po úraze sám, či v prípadoch, kedy niekoľko mesačná liečba a trvalé následky zmenia jeho život navždy.

Nabúrali do mňa v pondelok na ceste pod Strečnom. Tak znel začiatok emailu od Ivana z Martina, po ktorom sme začali dvojročné riešenie jeho prípadu, počas ktorého sme pre neho získali spolu už viac ako 18 000 EUR. Riešili sme jeho bolestné, stratu na zárobku, liečebné náklady, sťaženie spoločenského uplatnenia, úrazovú rentu a tiež zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Tiež sme mu pomohli požiadať o invalidný dôchodok, preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby a vybavili sme pre neho náhradu poplatku za kúpeľnú starostlivosť.

Pre poškodeného veľmi dôležité, ale komplikované vybavovačky a pre nás známe procesy.

 

Súvisiace príbehy:

Je to pracovný úraz?

Dopravnú nehodu riešime komplexne