LITIS financuje riešenie každého prípadu od začiatku až do jeho konca. Naši klienti nám nič neplatia až do úspešného vyriešenia ich prípadu.

Rozbité auto na ceste do Žiliny znamenalo pre pani Miroslavu starosti navyše. Ešte horšie to bolo po prečítaní oznámenia z jej poisťovne. K nehode pani Miroslava políciu nevolala, pretože škoda bola len na prednom nárazníku. Až v servise sa zistilo vážnejšie poškodenie auta. Poisťovňa aj napriek tomu všetkému krátila vyplatené poistné plnenie. Nepomohli ani listy, odvolania, prosby.

Prípadu sme sa nakoniec ujali my v LITISe. Pani Miroslava nám nič nemusela platiť a to ani počas tri roky trvajúceho súdneho procesu. Až po úspešnom konci, výhre na krajskom súde a vyplatení všetkých peňazí z poisťovne prišla na rad aj naša odmena z vymoženej sumy.

Súvisiace príbehy:

Dohoda o vyrovnaní

Liečba po autonehode