Desiatky takýchto otázok na nás zranení smerujú každý mesiac. Odpoveď na danú otázku nájdeme v Zákonníku práce.

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Definícia v sebe obsahuje viac podmienok. Prvou je podmienka zranenej osoby ako zamestnanca, ktorá vylučuje napríklad živnostníkov. Druhou podmienkou je výkon pracovných úloh a poslednou podmienkou je krátkodobé, náhle a násilné pôsobenie vonkajších vplyvov nezávislých od vôle zamestnanca.

Pri posúdení, či v konkrétnom prípade ide o pracovný úraz, je potrebné skúmať naplnenie každej z podmienok v spojitosti s možnosťami zbavenia sa viny zo strany zamestnávateľa. Často pri tom ide aj o preskúmanie medicínskeho hľadiska prípadu, nakoľko nie všetky poškodenia zdravia v práci naplnia poslednú podmienku úrazovosti.

Nakoniec treba pripomenúť, že každé poškodenia zdravia v práci je potrebné zamestnávateľovi ako aj ošetrujúcemu lekárovi nahlásiť.

 

Súvisiace príbehy:

Poradca po autonehode

Zranená pri dopravnej nehode