Otázka, či v konkrétnom prípade vznikne nárok na náhradu straty na zárobku,  je veľmi častá a jej zodpovedanie nie je vždy ľahké. Problémy spôsobuje táto otázka aj poisťovniam.

Výška náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti sa určí rovnako ako úrazový príplatok posudzovaný podľa predpisov o sociálnom poistení. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy  je  výška úrazového príplatku ustanovená tak, že spolu s vyplatenými nemocenskými dávkami dosahuje 80% denného vymeriavacieho základu určeného podľa zákona o sociálnom poistení. Po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite sa náhrada za stratu na zárobku určí, ak poškodený má v dôsledku ujmy na zdraví pokles pracovnej schopnosti najmenej 10% rovnako z denného vymeriavacieho základu.

Osobitne je potrebné postupovať u poškodených, ktorí nie sú zamestnancami, takýmto prípadom sa ale budeme venovať nabudúce.

 

Súvisiace príbehy:

Zranený cyklista

Nehoda na motorke