Poisťovňa Vás po dopravnej nehode sama kontaktuje, aby zistila rozsah Vám vzniknutej škody na majetku a na zdraví. Do hĺbky zistí skutočný stav veci. Potom vzniknutú škodu vyčísli podľa kompletných podkladov, ktoré získa od Vás alebo aj iných zdrojov. Nakoniec pošle peniaze na Váš účet a informuje Vás o všetkých skutočnostiach, z ktorých vychádzala pri určení tejto sumy.

Zdá sa Vám to čudné? Je to aktívna likvidácia. Zo skúsenosti vieme, že takto to na Slovensku nefunguje. Likvidácia v poisťovni je u nás pasívna. Poisťovňa čaká, kým jej svoj nárok vyčíslite a spoľahlivo preukážete. Potom možno pošlú nejaké peniaze na Váš účet.

Dnes nás prostredníctvom nášho spolupracovníka kontaktovala pani Darina z Púchova. Jej nárok na odškodnenia po dopravnej nehode bol premlčaný. Nemohli sme nič urobiť. Hlásenie o jej zranení bolo poisťovni zaslané pred troma rokmi. Nikto z poisťovne ju nekontaktoval.

 

Súvisiace príbehy:

Dopravná nehoda v zahraničí

Liečba po autonehode