Články

25okt 2017

V jesennom období sa vždy zostruje a zintenzívňuje boj poisťovní o nové poistky resp. o zachovanie doterajších. Je tomu tak preto, že väčšina poistných zmlúv je uzatvorená na poistné obdobie kalendárneho roka, kedy koniec poistného obdobia pripadá na 31.12., a teda výpoveď je nutné podať do 19.11. daného roka. Povinné zmluvné poistenie (do 31.12.2001 tzv. zákonné poistenie) zodpovednosti za škodu […]

29jún 2017

Kvalitné hodnotenie bolestného za zranenia po autonehode je pre celkové odškodnenie veľmi dôležité. Aby sme našim klientom zabezpečili vždy istotu kvalitného posúdenia utrpených zranení, už niekoľko rokov zabezpečujeme posúdenie bolestného minimálne u dvoch lekárov nezávisle od seba. Takáto kontrola nám umožňuje zabezpečovať maximálne odškodnenie pre našich klientov. Aj pán Daniel po dopravnej nehode požiadal o vypísanie lekárskeho […]

05máj 2017

Posledné dni sa objavili nové šokujúce články o čelných sklách. Novinári si totižto – na rozdiel od právnikov – môžu dovoliť neúplné a nepresné informovanie verejnosti. V tomto prípade médiá hovoria atraktívne “A”, ale nenapíšu aj problematické “B”. Faktom je, že na postoji poisťovní k čelným sklám sa od roku 2014 v podstate nič zásadné […]

23feb 2017

Po úraze Matúš ostal dva mesiace na PN-ke. Jeho príjem sa zásadne zmenšil, a preto dúfal, že zo svojej – nie lacnej – životnej poistky dostane slušné peniaze. Po otvorení listu z poisťovne však ostal zaskočený. Komunálna poisťovňa mu zaplatila len 50 %, a teda namiesto 600  EUR dostal len 300 EUR. Vraj preto, lebo […]

17jan 2017

Rok 2016 bol pre nás veľmi náročným rokom, kedy sme pomohli ľuďom v 197 zložitých prípadoch. Celkovo sa počet riešených prípadov blíži už k číslu tisíc. Najazdili sme viac ako 40 000 kilometrov, poslali cez 2000 listov a pretelefonovali pár dní.  Nabrali sme mnoho ďalších skúseností, ktoré sme pripravení využiť v novom roku. Naša snaha smerovala k riešeniu zložitých situácii, či už […]

25nov 2016

Otázka, či v konkrétnom prípade vznikne nárok na náhradu straty na zárobku,  je veľmi častá a jej zodpovedanie nie je vždy ľahké. Problémy spôsobuje táto otázka aj poisťovniam. Výška náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti sa určí rovnako ako úrazový príplatok posudzovaný podľa predpisov o sociálnom poistení. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy  je  výška úrazového […]

21sep 2016

LITIS financuje riešenie každého prípadu od začiatku až do jeho konca. Naši klienti nám nič neplatia až do úspešného vyriešenia ich prípadu. Rozbité auto na ceste do Žiliny znamenalo pre pani Miroslavu starosti navyše. Ešte horšie to bolo po prečítaní oznámenia z jej poisťovne. K nehode pani Miroslava políciu nevolala, pretože škoda bola len na prednom nárazníku. […]

31máj 2016

Desiatky takýchto otázok na nás zranení smerujú každý mesiac. Odpoveď na danú otázku nájdeme v Zákonníku práce. Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Definícia v sebe obsahuje viac podmienok. Prvou je podmienka […]

27apr 2016

Mať poradcu na emaile či na telefóne, nemusí byť na škodu. Radi vás zorientujeme v možnostiach, ktoré máte ako osoba zranená pri dopravnej nehode. Zavolala nám aj Barbora, aby sa poradila, čo má ďalej robiť. V septembri minulého roka na ceste do telocvične v Trenčíne do jej auta narazil vodič, ktorý pri predbiehaní dostal šmyk. Auto na totálku […]

27aug 2015

Odškodnením možno nazvať náhradu za škodu, zväčša ide o finančnú náhradu. Čo je potom škoda? Škoda je ujma, alebo strata na majetku, zdraví či živote. Prakticky to vysvetlíme tak, že škoda je všetko to, o čo ste prišli a čo musíte primerane vynaložiť kvôli tomu, že Vám niekto spôsobil škodu. LITIS sa zaoberá predovšetkým získaním náhrady škody […]