Odškodnením možno nazvať náhradu za škodu, zväčša ide o finančnú náhradu. Čo je potom škoda? Škoda je ujma, alebo strata na majetku, zdraví či živote.

Prakticky to vysvetlíme tak, že škoda je všetko to, o čo ste prišli a čo musíte primerane vynaložiť kvôli tomu, že Vám niekto spôsobil škodu.

LITIS sa zaoberá predovšetkým získaním náhrady škody na zdraví po dopravných nehodách a pracovných úrazoch. Preto sa budeme zaoberať časťou tohto všetkého, o čo ste prišli a čo musíte primerane vynaložiť kvôli tomu, že Vám niekto spôsobil škodu.

Pri škode na zdraví začneme nákladmi, ktoré musíte vynaložiť v súvislosti s návštevou lekára, tu patria náklady na lieky, na cestovné a platby lekárom. Ďalšou časťou nie sú náklady, ale náhrada za prežitú bolesť, a za sťaženie života, ktoré so sebou prinášajú trvalé následky zranení. Dôležitá je tiež náhrada za stratu na zárobku, ušlú mzdu a ušlý zisk, ktoré vznikli počas PNky a po skončení PNky. Získavame aj náhradu za osobné veci zničené pri nehodách a ako BONUS sa zaoberáme ešte aj škodou na vozidle.

Toľko k obsahu odškodnenia, teraz už len stačí zavolať a bezplatne sa poradiť o vašom odškodnení.

Súvisiace príbehy:

Zranený spolujazdec a náhrada za bolesť

Zrazilo ma auto