Posledné dni sa objavili nové šokujúce články o čelných sklách. Novinári si totižto – na rozdiel od právnikov – môžu dovoliť neúplné a nepresné informovanie verejnosti. V tomto prípade médiá hovoria atraktívne “A”, ale nenapíšu aj problematické “B”. Faktom je, že na postoji poisťovní k čelným sklám sa od roku 2014 v podstate nič zásadné nezmenilo.

Je pravdou “A”, že často spomínané stanovisko Najvyššieho súdu SR jednoznačne konštatovalo, že vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke motorového vozidla. Týmto padol jeden zamietavý argument poisťovní.

Je nutné však povedať aj “B”. Populárne stanovisko Najvyššieho súdu SR totiž nič nemení na skutočnosti, že poškodený aj naďalej musí dokázať, že práve z daného (konkrétneho) vozidla odskočil kameň do čelného skla jeho vozidla. Túto príčinnú súvislosť ale nie je jednoduché preukázať, pretože sám vodič len ťažko pri celkovej situácii na ceste zachytí moment, v ktorom spod kolies auta pred ním odletí kameň do jeho čelného skla. Tiež ťažko asi zaregistruje vodič prvého auta, že práve od jeho kolies kameň odskočil. Na tom nič nemení ani fakt, že obaja vodiči podpísali záznam o nehode, kde si prvý vodič vinu priznal. Preto poisťovne aj naďalej odmietajú plniť náhradu takto vzniknutej škody, a to z dôvodu nepreukázania príčinnej súvislosti.

Aby bola škoda dostatočne preukázaná, je potrebné mať aj ďalšie podporné dôkazy: napr. kamerové záznamy (áno, dajú sa použiť na súde, dokonca aj poisťovne ho už začínajú akceptovať), svedectvá spolujazdcov, detailné fotografie praskliny, výpisy z knihy jázd či záznam z GPS.

Ak sa však chcete v budúcnosti vyhnúť takýmto starostiam, môžete si “čelné sklá” pripoistiť v rámci PZP, alebo uzavrieť špecifické poistenie len na čelné sklo.

 

Súvisiace články:

Odškodnenie pri pracovnom úraze

Nabúrali do mňa