Pani Emília bola účastníčkou dopravnej nehody vo svojom vlastnom aute,  ktorú spôsobil jej syn ako vodič. Synovi nechcela priťažiť, ale nakoľko bola pol roka pripútaná na lôžku, potrebovala riešiť svoje finančné problémy.

Otázka na LITIS bola, či by mala nárok na nejaké odškodné z vlastného PZP, bez toho aby podala trestné oznámenie na vlastného syna.

Na základe rýchleho posúdenia predložených spisových materiálov sme vedeli ponúknuť pomoc pani Emílii pri riešení jej odškodnenia, bez akéhokoľvek ohrozenia pre jej syna. Celé odškodnenie vyplatila PZP poisťovňa a v trestnej rovine bolo stíhanie voči jej synovi zastavené, nakoľko sa jednalo o blízku osobu a tak sme využili inštitút odvolania súhlasu s trestným stíhaním.

Pre pani Emíliu sme nakoniec získali odškodnenie vo výške takmer 6 tisíc eur a pomohli sme jej tak pri návrate do bežného života.

 

Súvisiace príbehy:

Veľká pomoc po pracovnom úraze

Úrazová renta a mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia