V októbri roku 2018 sa na nás obrátil pán Lukáš, ktorý ako cyklista, mal dopravnú nehodu pri ktorej mu auto nedalo prednosť. Lukáš preletel cez kapotu auta a následkom nárazu utrpel mnohopočetné poranenia.

Prevzali sme zastupovanie v danej veci a začali uplatňovať postupne jednotlivé nároky. Do troch mesiacoch od prevzatia prípadu poisťovňa v plnej výške vyplatila Lukášovi bolestné cez 3 500,00 EUR, bez akéhokoľvek problému.

Keďže náš klient je zamestnancom, vznikol mu nárok aj na náhradu straty na zárobku počas PN, ktorú sme uplatnili v poisťovni a získali pre Lukáša 494,65 EUR.

Počas riešenia Lukášovho prípadu nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka ohľadne vyplácania straty na zárobku počas PN a poisťovňa mu podľa tejto novely mala doplatiť sumu takmer 280,00 EUR. Stanovisko poisťovne bolo, že Lukášovi vyplatili nárok podľa vtedy platnej legislatívy a žiadny doplatok do priemernej mzdy mu údajne nevzniká. Po podaní žaloby na súd a silných argumentov LITISu, sa poisťovňa ešte pred začiatkom pojednávania stotožnila s našim tvrdením a Lukášovi bola celá suma vyplatená na účet.

Pán Lukáš tak získal plnú náhradu škody, ktorá mu bola touto dopravnou nehodou spôsobená a to bez toho aby musel niekam chodiť a niečo vybavovať.

 

Súvisiace príbehy:

Zranená vo svojom vlastnom aute

Úrazová renta