Auto, ktoré bolo účastníkom dopravnej nehody a je vážne poškodené, musí byť od 1.1.2022 opravené v autorizovanom alebo nezávislom servise.

V zákone je konkrétne uvedené,  ktoré časti vozidla je nutné opraviť v autorizovanom alebo nezávislom servise.

  • zavesenie kolies;
  • deformačné zóny;
  • systémy airbagov;
  • riadenie a
  • brzdy.

Oprava vozidla nestačí, po oprave musí nasledovať technická kontrola.

Pozor!

Na účely absolvovania technickej kontroly bezprostredne po oprave môže vozidlo použiť len cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci.

Vodič vozidla je povinný potvrdením zo servisu preukázať pri kontrole polícii, že oprava vozidla bola ukončená v daný deň a vozidlo používa len cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci.

To znamená, že bezodkladne po vykonaní opravy, je vodič povinný s autom smerovať v rovnaký deň zo servisu priamo na najbližšiu STK.

Prevádzkovateľ má podľa zákona stanovenú lehotu 180 dní od nehody, v ktorej je povinný absolvovať opravu vozidla a rovnako aj povinnú technickú kontrolu.

V prípade že túto povinnosť nedodrží alebo vozidlo technickou kontrolou neprejde, musí byť dočasne vyradené z evidencie.

Autorizovaný alebo nezávislý servis vydá tlačivo o danej oprave, ktoré je potrebné pre absolvovanie technickej kontroly, rovnako musí archivovať dokumentáciu o vykonaných opravách po dobu 5 rokov (najmä informácie o opravách, údržbe a spôsobe realizovanej opravy, a tiež doklady o náhradných dieloch).

Riskovať sa v tomto prípade neoplatí. Pokuty od 1 000 do 30 0000 € hrozia prevádzkovateľovi vozidla a od 1 000 do 10 000 € aj domácemu automechanikovi.

 

Súvisiace príbehy:

LITIS oslavuje 10 rokov

Náhrada nemajetkovej ujmy