V septembri roku 2019 našu spoločnosť kontaktovala rodina nebohej pani Dariny. V osudný deň sa po dlhšom turnuse spolu so šiestimi opatrovateľkami vracala domov z práce v Rakúsku. K čelnej zrážke mikrobusu s kamiónom došlo neďaleko jej domova. Vinníkom nehody bol práve vodič mikrobusu a jeho nepozornosť resp. možná únava, ktoré spôsobili smrť všetkým osobám nachádzajúcich sa v mikrobuse. Po nebohej pani Darine zostali dve nezaopatrené deti, smútiaci rodičia a dvaja súrodenci, pre ktorých životy bola pani Darina neoddeliteľnou súčasťou.

Spoločnosť LITIS najskôr kontaktovala samotnú poisťovňu prostredníctvom likvidačného zástupcu na území Slovenska, ale táto odmietla pozostalým vyplatiť akúkoľvek nemajetkovú ujmu, okrem nákladov spojených s pohrebom pani Dariny.

Po zamietavom stanovisku zo strany poisťovne bolo poslednou možnosťou obrátiť sa priamo na súd. Po rozsiahlom a citovo náročnom dokazovaní súd poškodeným priznal nemajetkovú ujmu spolu v sume 158 tisíc EUR. Pred súdom sa nám podarilo obhájiť nielen vzťah nebohej matky so svojimi malými deťmi a vzťah s rodičmi, ale aj vzťahy medzi súrodencami, ktoré boli vážne narušené tragickou udalosťou. Za peniaze z nemajetkovej ujmy, ktoré sa podarilo získať našim klientom si síce život svojej dcéry, sestry a matky kúpiť nedokážu, ale nahradia im aspoň malý kúsok toho, čo pre nich nebohá pani Darina robila.

 

Súvisiace príbehy:

LITIS oslavuje 10 rokov

Poisťovňa nevyplatila všetko, čo mala