V marci sme ukončili viacero prípadov odškodnenia za bolesť z dopravných nehôd i pracovných úrazov.

Ich spoločným menovateľom bolo, že klienti priniesli posudky s bodmi bolestného, avšak ich výška sa nám nezdala adekvátna. Bohužiaľ, bodovanie bolestného (ale aj trvalých následkov) je do veľkej miery subjektívne, a taktiež má málo lekárov praktické skúsenosti s príslušnými tabuľkami. Pokiaľ si potom klient vybavuje odškodnenie v poisťovni sám, prichádza často o nemalé peniaze.

LITIS od počiatku spolupracuje s mnohými súdnymi znalcami. Dôverne poznajúc problematické aspekty bodovania bolestného aj sťaženia spoločenského uplatnenia, sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli, že našim klientom poskytneme bezkonkurenčnú výhodu – sporné posudky dávame overiť až dvom súdnym znalcom. Takto získa klient istotu objektívneho a najvyššieho možného obodovania.

Výhody tohto postupu finančne pocítil aj pán Ondrej z Prievidze. Posudok v trestnom konaní ohodnotil bolestné len na 165 bodov. LITIS dal bolestné preveriť dvom znalcom, nezávisle od seba. Výsledkom bolo 275 bodov, ktoré poisťovňa aj akceptovala. Pre klienta sme tak získali odškodnenie vyššie takmer o 2 500 EUR oproti prvému posudku, čo je navýšenie o 60%.

Za 10 rokov našej práce už môžeme zodpovedne prehlásiť, že väčšina prvotných posudkov o bolestnom a trvalých následkoch neposkytuje odškodnenie v maximálne možnej výške. Pomyselnou víťazkou v rebríčku „najhorších posudkov“ je pani z východného Slovenska, ktorej nami oslovený znalec priznal až 4,5-násobok pôvodného bolestného.

 

Súvisiace príbehy:

Táto PN-ka súvisí s úrazom

Odškodnenie s istotou