Možnosť finančného odškodnenia zraneného po dopravnej nehode je časovo limitovaná. Právo na odškodnenie sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode, jej výške a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najčastejšie ide o dva roky od dopravnej nehody.

V prípade nároku na odškodnenie za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poškodený dozvie o škode vtedy, keď možno objektívne vykonať bodové ohodnotenie bolesti a sťaženia jeho spoločenského uplatnenia. Až od tohto času začína plynúť dvojročná premlčacia lehota.

Posúdenie otázky, kedy sa zdravotný stav ustálil, je závislé od lekárskeho posúdenia.

Bodové ohodnotenie bolesti možno vykonať spravidla hneď po ukončení ošetrenia, ak nevznikli žiadne zdravotné komplikácie. Bolestné tak často možno žiadať aj pred ukončením PNky. Posúdenie sťaženia spoločenského uplatnenia je možné spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví, tým nie je vylúčené aj skoršie posúdenie, ak z hľadiska vývoja zdravotného stavu možno usúdiť, že zdravotný stav sa už ustálil a nebude sa zásadne meniť. Najčastejšie je preto možné hovoriť o začiatku dvojročnej premlčacej lehoty pri sťažení spoločenského uplatnenia až rok od dátumu nehody.

Zranenému môže vzniknúť z jednej udalosti v prípade neskoršieho operačného zákroku, alebo zhoršenia už ustáleného zdravotného stavu aj ďalší nárok na náhradu škody, ktorý sa posudzuje samostatne ako nárok so samostatnou premlčacou lehotou a s jej rozdielnym začiatkom.

 

Súvisiace články:

Bolestné

Poradca po autonehode