Zákony  i dohody  sa  majú  dodržiavať, to vie každý.  Všeobecné poistné podmienky, ku ktorým ste pristúpili pri podpise poistky, však môžu obsahovať ustanovenia, ktoré zákonom odporujú.  Ak ste aj porušili poistné  podmienky, nie vždy to musí automaticky znamenať, že vás za to poisťovňa môže „trestať“ krátením poistného plnenia.

Pán Michal  pracuje ako vodič kamiónu viac ako dvadsať rokov. Noc pred vykládkou tovaru  v Nemecku prespal v kamióne pred odberateľskou firmou. Ráno pri cúvaní na vykládku v stiesnených priestoroch vykladacích rámp narazil do betónového múru.  Michal celú udalosť ihneď riadne nahlásil poisťovni, v ktorej platí havarijnú poistku. Políciu nevolal,  pretože by určite nariadili  odťah kamiónu a jeho  opravu v najbližšom pekne drahom nemeckom servise, čím by rapídne zvýšil svoje poisťovni náklady.

Kamión tak provizórne opravil sám, vrátil sa s ním na Slovensko a tu ho nechal opraviť v autorizovanom servise.  Poisťovňa  bez akýchkoľvek  výhrad  uznala celú  opravu za opodstatnenú. Faktúru za opravu  však krátila  o tretinu. Pán Michal zostal šokovaný.    Poistku platil vždy načas a dával si na to poriadny pozor.  A tu  zrazu  mu  v ťažkej chvíli  poisťovňa nepomôže. Podľa listu z poisťovne boli náklady na opravu krátené o 30 % preto, lebo k nehode neprivolal nemeckú  políciu.  Poisťovňa totiž mala v poistných podmienkach klauzulu, že pri nezavolaní polície môže poistné plnenie krátiť. Aj napriek tomu sa to pánovi Michalovi zdalo vrcholne nespravodlivé.  Veď práve nezavolaním polície ušetril poisťovni nemalé peniaze, pretože poisťovňa nemusela platiť náklady na odťah a drahú opravu v nemeckom servise, keďže kamión  sám dopravil na Slovensko a tu ho opravil!  Šiel preto za svojim  poisťovacím poradcom, ktorý mu  robil  poistku.  Ten  sa mu snažil pomôcť,  ale poisťovňa trvala na  krátení plnenia. Posunul preto problém pána Michala k nám do LITISu.

Nebol to prvý takýto prípad, vedeli sme  presne,  ako postupovať.  Poisťovňa  –  tak ako sme očakávali  –  svoje stanovisko  nezmenila  ani po našej predžalobnej výzve.  Bola preto podaná žaloba  na okresný súd. Súd  už na prvom pojednávaní rozhodol, že  poisťovňa musí pánovi Michalovi faktúru doplatiť.  Aj keď sa poisťovňa odvolala, krajský súd jej „argumenty“ zmietol zo stola a potvrdil, že okresný súd rozhodol  správne.  Poisťovňa tak musela pánovi Michalovi doplatiť sumu, ktorú neoprávnene krátila, aj s úrokmi.
Súvisiace príbehy:

Váš nárok nie je v bezpečí

Prekvapenie

Na čo všetko mám nárok?