Kto je kto » Rozhovory » Každú dopravnú nehodu riešime komplexne. Klient na tom získa

Každú dopravnú nehodu riešime komplexne. Klient na tom získa

Rozhovory, oPoistení.sk

Každú dopravnú nehodu riešime komplexne. Klient na tom získa

Ak máte po úraze alebo autonehode zničené zdravie, ste bez finančnej pomoci rodiny stratený. Odškodné, ktoré vám vypočíta poisťovňa, je nízke a často nestačí ani na základnú liečbu.

 

Ako tvrdí v rozhovore pre portál oPoistení.sk Mg. Michal Tomáň zo spoločnosti LITIS odškodnenie, s.r.o., v 90 % prípadov daný bodový systém pomáha získať klientom spravodlivé mimosúdne odškodnenie. „Existuje však zhruba 10 percent prípadov, na ktoré legislatíva bohužiaľ nestačí. V tomto smere sú Slováci napríklad oproti Česku diskriminovaní…“
Do akej miery je voči klientom, čiže účastníkom nehody, ústretová legislatíva, napríklad zákon o povinnom zmluvnom poistení či Občiansky zákonník?
Môžeme povedať, že zákonodarca mal snahu byť v tomto smere ústretový. Podľa zákona výška bolestného a náhrady za sťažené spoločenské uplatnenie sa určuje podľa tabuľky bodového hodnotenia. Posudzujúci lekár vydáva lekársky posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia. V 90 percentách prípadov bodový systém pomáha získať klientom dostatočne spravodlivé mimosúdne odškodnenie. Existuje však zhruba 10 percent prípadov, na ktoré daný systém bohužiaľ nestačí. Bodovací systém sa menil pred niekoľkými rokmi.

Aké konkrétnejšie podmienky tam v tomto smere platia pri bodovom systéme?
Jeden bod je ocenený na 2 percentá z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve na Slovensku, zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol klientovi nárok na náhradu. V tomto roku je cena bodu stanovená na 17,16 eura. Uvedená suma nie je nízka, treba však povedať, že bodový systém nie je pri odškodňovaní základným kritériom, z ktorého sa vychádza.

Súdy na Slovensku nemôžu ani v individuálnych zložitých prípadoch zvýšiť na základe svojho posúdenia prípadu na inú úroveň než tá, ktorú im určuje legislatíva. Sú limitovaní zákonom o bolestnom. V Česku je napríklad hodnota bodu nastavená ako 1 percento z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, súdy však môžu výšku odškodnenia zvýšiť vzhľadom na všetky okolnosti prípadu.

Za vlaňajšok ste pomohli ľuďom v 97 prípadoch. Čím sú tieto prípady zaujímavé?
Každý ten prípad bol svojím spôsobom zaujímavý. Dokonca mali sme prípady, kedy sme pri rovnakých dopravných nehodách riešili viacero poškodených, a to z rôznych pohľadov. Napríklad v Česku sme riešili prípad, kedy jeden poškodený bol pri riešený z pohľadu PZP, druhého zraneného sme riešili ako pracovný úraz, keďže bol v tomto čase na pracovnej ceste. Je to skutočne veľmi rôzne.

Utkvela vám nejaká situácia pri riešení prípadov klientov v pamäti v poslednej dobe?
Ak mám vyzdvihnúť jeden komplexný prípad, išlo o klientku z Trnavy. Mala autonehodu pred viac ako 5 rokmi. Riešila odškodnenie od poisťovne a bolestné prostredníctvom svojho advokáta. Napokon dostala bolestné a náhradu za trvalé následky za sťaženie spoločenského uplatnenia po dvoch rokoch od nehody, potom už spoluprácu s advokátom ukončila. Tento rok nám zavolal obchodník, že by rád tento prípad posúdil, či bolo odškodnenie vyplatené v správnej výške.

My sme zistili, že reálne môže dôjsť k premlčaniu tohto prípadu do týždňa. Veľmi rýchlo sme podali žalobu na súd, aby sme premlčaniu zabránili ho oddialili. Následne sme po hĺbkovej analýze zistili, že do mesiaca musíme podať ďalšiu žalobu za trvalé následky nehody, čím zabránime ďalšiemu premlčaniu.

Klientka cez nás vyčerpala všetky výhody, ktoré mohla v danej situácii získať, a to bez akejkoľvek finančnej záťaže. Poisťovňa jej tiež pôvodne vyplatila odškodnenie krátené o 20 %, keďže údajne nemala pri nehode zapnutý pás a aktuálne riešime aj jej úrazovú rentu, pretože zostala na invalidnom dôchodku.

Aká je situácia na Slovensku, pokiaľ ide o produkt odškodnenia pri dopravnej nehode?
Trh v odškodňovaní je stabilizovaný. Mám trochu kritický pohľad na konkurenčné spoločnosti pôsobiace na Slovensku, najmä na tie menšie, ktoré nemajú často potrebné skúsenosti. Vidieť to napríklad na predchádzajúcom prípade, kde keby klientka nezverila svoj prípad neskúsenému advokátovi, nemusela prísť o vyššiu sumu financií v rámci odškodnenia.

My sa odškodneniu venujeme komplexne už viac ako 10 rokov. A stále vznikajú nové situácie, ktoré nás dokážu prekvapiť. Vývoj v poisťovniach je veľmi rýchly a ja si myslím, že je potrebné vyvíjať stále nové a nové postupy v odškodňovaní, aj z našej strany. Teší nás, že naše postavenie sa voči konkurencii sa stále viac upevňuje.

V čom sú vaše konkurenčné výhody? Na čom staviate v tejto oblasti?
Máme rastúci počet klientov, ako aj obchodných zástupcov. Staviame na kvalite našich služieb a prinášame aj inovatívne riešenia. Riešime prípady po celom Slovensku, tiež aj v prípady dopravných nehôd slovenských občanov v zahraničí. Riešime každú nehodu ako poistnú udalosť celkovo a komplexne – hĺbkovo, nielen samotné odškodnenie na zdraví. V zložitejších prípadoch vieme vyčísliť aj ušlý zisk, kde napríklad poisťovne zvyknú využívať služby súdnych znalcov. Sme presvedčení o tom, že len kvalitné služby môžu prinášať tie najlepšie riešenia pre klienta.

Kde vidíte isté rezervy v praxi, pokiaľ ide o odškodnenie pri dopravných nehodách, ktoré napríklad v zahraničí funguje?
Zastávame názor, že vývoj na slovenskom trhu by sa mohol inšpirovať legislatívou v susednom Česku. Pri zákonodarcoch sa stretávame s odporúčaním: uvidíme, ako sa to uchytí tam, a potom to možno prenesieme aj k nám na Slovensko.

Nemajetková ujma je v Česku riešená už viac ako 10 rokov, kde prišli na to, že klasické určenie sumy pri úmrtí rodinného príslušníka je už nedostačujúce. Preto sa takéto odškodnenie rieši individuálne súd a sudca má právo inšpirovať sa názorom či rozhodnutím podobného prípadu. V tomto smere sú Slováci diskriminovaní. Zakotvenie odškodnenia pri nemajetkovej ujmy do zákona o PZP by sme určite privítali. Netreba sa obávať deficitu financií zo strany poisťovní, lebo v Česku sú ešte nižšie ceny zákonnej poistky, ale odškodnenie je vyplácané aj za nemajetkovú ujmu.

Na čom chcete ako firma prioritne zapracovať v ďalších mesiacoch?
Od minulého roka máme tendenciu pracovať na rozvoji obchodnej siete. Predovšetkým smerom k maklérom. Máme snahu, aby každý sprostredkovateľ poistenia vedel, čo znamená odškodnenie z PZP. Aby to presne vedel vysvetliť klientom a pokiaľ v tomto vidí priestor, vedel by tieto naše služby sprostredkovať klientovi. O to sa budeme snažiť aj v ďalších mesiacoch.

 

 

Zdroj: oPoistení.sk