Odborníci pre zranených cyklistov

Nehoda v práci

Napadnutí pri práci

Nehoda na staveniskách

Nehoda na žeriave

Nebezpečné stroje a zariadenia pri práci

Nebezpečné procesy a postupy pri práci

Pád z výšky pri práci

Nehoda na farme

Nehoda na vysokozdvižnom vozíku

Zranenie na lešení

Zrazený cyklista môže po dopravnej nehode získať odškodnenia za svoje zranenia. S dlhodobo pribúdajúcim počtom cyklistov na cestách narastá aj počet dopravných nehôd cyklistov s osobnými a nákladnými automobilmi.

Skúsenosti s cyklistikou a jej postavením v našej doprave, prispievajú ku kvalite našej pomoci poskytovanej zraneným cyklistom. Pri odškodňovaní je potrebné vždy jednotlivo posudzovať rozhodujúce faktory ako použitie cyklistickej prilby, reflexných prvkov, alebo stav bicykla. 

Každé motorové vozidlo na slovenských cestách je prostredníctvom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou tohto vozidla poistené v komerčnej poisťovni. Táto poisťovňa po nehode vypláca zraneným poškodeným náhradu za škodu, ktorá im vznikla na ich zdraví vinou zodpovedného vodiča.

Viac informácií o postupe poisťovní v článku Na čo všetko mám nárok?