Ak Vás na prechode pre chodcov zrazí auto, neznamená to automaticky, že nehodu spôsobil len vodič a Vás odškodní jeho poisťovňa.

V prípade pána Erika sa práve v rámci policajného vyšetrovania dopravnej nehody na prechode pre chodcov z obete stal zrazu vinník celej udalosti. Ako vinníkovi by pánovi Erikovi nevznikol ani nárok na odškodnenie. Po preštudovaní trestného spisu sme zistili nedostatky v znaleckom posudku, a to v spôsobe určenia priebehu a príčiny dopravnej nehody. Už na základe prvých námietok k tomuto znaleckému posudku sa nám podarilo vylúčiť akýkoľvek podiel nášho klienta na zavinení dopravnej nehody.

Nakoniec sme takto získali pre pána Erika finančnú „náplasť“ na závažnú ujmu, ktorú pri predmetnej dopravnej nehode utrpel.

 

Súvisiace príbehy:

Poisťovňa nevyplatila 100 % zo životnej poistky

Zranený cyklista